Tập vật lí trị liệu cho người bênh liệt nữa người.
Hoạt động trị liệu.
Tập vật lí trị liệu cho trẻ bại não.

Bình luận

Leave a Reply