Bệnh viện Huyện Củ Chi kính gửi quý Công ty kết quả đánh giá HSĐX KT gói thầu số 1: Gói thầu thuốc Biệt Dược Gốc hoặc tương đương điều trị, thuộc dự án mua sắm thuốc năm 2019.

Chi tiết đính kèm

 

 

Bình luận